REKLAMACJE I ZWROTY

ZWROTY(Nie dotyczy koszulek ręcznie malowanych.Koszulki ręcznie malowane są na zlecenie i nie podlegają zwrotowi)

 

REKLAMACJE

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
W przypadku, gdy wymiana towaru na inny wolny od wad nie jest możliwa, sklep dokonuje zwrotu pieniędzy w przeciągu 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru.
Pieniądze za zwracany produkt są przelewane z naszego konta na konto klienta.
Sklep nie dokona wymiany towarów w przypadku, gdy uszkodzenia towaru będą wynikiem niewłaściwego użytkowania lub jeżeli towar zwrócony jest niekompletny bądź uszkodzony reklamacja nie zostanie przyjęta, a klient zostanie obciążony kosztami wysyłki związanymi z odesłaniem towaru.
Do przesyłki należy dołączyć formularz reklamacji który znajduję się poniżej.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zwrotów lub reklamacji pytania należy składać pod adresem e-mail: nellyfashion@o2.pl.

 

————————————————————-FORMULARZ REKLAMACYJNY————————————————–

……………………………., dnia ……………………..
FORMULARZ REKLAMACYJNY
Numer zamówienia ……….. ……………………….………………..
Numer Faktury/Paragonu …………………………..……….………
Data zakupu ……………………………………….……….……….………
Imię i nazwisko …………………………………………………….………
Adres …………………………………………………………………….………
Adres e-mail ………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ……………………………………………………
Zwracane pozycje:
1………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………….
Powód reklamacji:
…………………………………………………………………………………………………
Opis wad produktu/ów:
…………………………………………………………………………………………………
Żądanie reklamującego
…………………………………………………………………………………………………
W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany przedmiotu/ów równowartość zakupionego towaru proszę
przekazać na konto:
Numer konta bankowego …………………………………………………………………………………………………
Nazwa banku ………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko, adres właściciela konta …………………………………………………………..
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami reklamacji zawartymi w Regulaminie sklepu.
…………………………………….
(czytelny podpis)

———————————————————————-FORMULARZ WYMIANY——————————————

……………………………., dnia ……………………..
FORMULARZ WYMIANY
Numer zamówienia ……………………….………………..
Numer Faktury/Paragonu …………………………..……….………
Data zakupu ……………………………………….……….……….………
Imię i nazwisko …………………………………………………….………
Adres …………………………………………………………………….………
Adres e-mail ………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy ……………………………………………………
Zwracane pozycje:
1………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………….
4………………………………………………………………………………….
Powód wymiany:
…………………………………………………………………………………………………
Wymiana na:
…………………………………………………………………………………………………
Kwota dopłaty/zwrotu:
…………………………………………………………………………………………………
przekazać na konto:
Numer konta bankowego …………………………………………………………………………………………………
Nazwa banku ………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko, adres właściciela konta …………………………………………………………..

(czytelny podpis)